Logo Głównego Urzędu Statystycznego
Strona Facebook Głównego Urzędu StatystycznegoKanał Twitter Głównego Urzędu StatystycznegoKanał Instagram Głównego Urzędu StatystycznegoKanał YouTUBE Głównego Urzędu StatystycznegoKanał Linked.IN Głównego Urzędu Statystycznego

Statystyka Miast

Interaktywne opracowania miesięczne zawierają podstawowe informacje charakteryzujące miasta wojewódzkie, z zakresu: rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu, budownictwa, budownictwa mieszkaniowego, handlu wewnętrznego, podmiotów gospodarczych.

Informacje przedstawione są w formie komentarzy analitycznych, wykresów i tablic, zapewniając jednocześnie indywidualny wybór zarówno zakresu tematycznego, jak i miesiąca. Zestandaryzowany i spójny schemat prezentacji danych umożliwia również porównanie zjawisk pomiędzy poszczególnymi miastami.

Mapa Polski przedstawiająca granice województw oraz zaznaczone zielonymi kołami miasta.
Logo Urzędu Statystycznego w Warszawie

Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych

02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21

InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności