Statystyka Krakowa

Urząd Statystyczny w Krakowie przygotował dla Państwa nową odsłonę komunikatu o sytuacji społeczno-gospodarczej Krakowa. Niniejsze opracowanie daje Państwu szerokie możliwości techniczne dostosowania zawartości do własnych potrzeb. Publikacja zawiera kilkuletnie szeregi czasowe, dzięki którym możecie Państwo dokonywać samodzielnych analiz w różnych tematach gospodarczych. Mamy nadzieję, że opracowanie będzie dla Państwa użyteczne w bieżących pracach i stanie się pretekstem do bliższego poznania innych naszych produktów.

Miesięczna informacja sygnalna dla Krakowa

Poniżej wybierz:
1. rok,
2. miesiąc,
3. blok tematyczny
i stwórz tekst informacji

Wybierz rok
Wybierz miesiąc
Wybierz obszar tematyczny
INFORMACJE SYGNALNE
14.07.2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych.